Med Elmelunds socialøkonomiske projekt, Thy Naturkraft, er målet at der  skal skabes job til unge med særlige behov og skabe socialøkonomisk erhvervsudvikling og jobs i Thy og på Mors. Du kan læse hvordan de 60 pladser fordeles i apriludgaven af Elmenyt, der udkommer på tirsdag den 21. april. Du kan finde Elmenyt her (klik på linket) eller få bladet tilsendt ved at bestille et eksemplar på: elmelund@mail.tele.dk