Kvisten

Hygger og spiller kort

Her bor elever, der går på STU

Elmelunds STU-botilbud giver støtte til unge i at bo selv og sammen med andre. I autentisk undervisningsmiljø trænes den unge i de praktiske færdigheder, der kræves for at bo selv.

Kvisten er et bostøttekollegie for elever på Elmelunds STU-forløb og for elever tilknyttet Thisted Kommunes STU-forløb.
Eleven har sit eget værelse på kollegiet, men deler køkken, bad og opholdsrum med andre unge, som også er i gang med et STU-forløb.

Botræning
For at tilgodese boundervisningen vil der blive lagt vægt på et undervisningsmiljø, der indretningsmæssigt minder om et almindeligt hjem. Alle praktiske færdigheder, der skal vægtes i undervisningen, kan bedst indlæres, når en dagligdag foregår i autentiske omgivelser.
Den individuelle boundervisning tilrettelægges af den unge og botræneren. Det kan blandt andet være hjælp til strukturering af hverdagen, rengøring, personlig hygiejne, økonomi med mere. Personalet på Kvisten sammensættes tværfagligt, så alle uddannelsens elementer tilgodeses.

Pædagogisk metode
Eleven vil blive mødt med ligeværdig respekt og en klar forventning om engagement og motivation. Der vil blive arbejdet struktureret med hver enkelt elev ud fra dennes behov. Færdighederne vil blive afdækket og støttet frem mod en afklaring.
Der vil blive vejledt i det voksne liv og de spilleregler, der kræves, for at leve ligeværdigt.

Engagerede voksne
Eleven vil blive mødt af engagerede voksne, der som rollemodeller og “sidemænd” vil forme og støtte i en personlig udvikling.

Alice Andersen

Alice Andersen

Forstander

Har du spørgsmål så kontakt mig for nærmere information.

alice@elmelund-jbf.dk

PDF-downloadikon