Nørrealle

Her træner vi sociale og praktiske færdigheder

Her får de unge botræning, erhvervstræning og fritidstræning. Færdigheder, der skal gøre de unge bedre rustet til at stå på egne ben.

Nørrealle er Elmelunds midlertidige botilbud til unge. Her træner de unge deres sociale og praktiske færdigheder. Det er færdigheder, der er forbundet med at stå på egne ben i egen bolig, som fx madlavning, indkøb, rengøring og økonomi.
Her vægtes den sociale træning højt. Du lærer at bo sammen med andre og at tage hensyn til andre samt at bruge din fritid på en god måde.

Erhvervstræning
En forudsætning for at bo på Elmelund er:
At du deltager i en erhvervsmæssig aktivitet, der indgår som et led i en systematisk plan for oplæring med henblik på en kommende erhvervsmæssig tilknytning.
Den erhvervsfaglige træning og oplæring foregår så vidt muligt på private eller offentlige arbejdspladser.

Fritidstræning
Vi træner dig også i en god fritid. Det gør vi med en årlig rejse ud i verden – til sydens sol eller til en af Europas storbyer.
Vi fejrer de forskellige traditioner omkring højtiderne. Vi er aktive i lokalområdets sociale aktivitetstilbud. Du har gode muligheder for at dyrke forskellige sportsgrene og vi sørger for fælles udflugter.
Elmelunds botrænere og jobkonsulent arbejder tæt sammen om en helhedsorienteret udvikling. Botræning, erhvervstræning og fritidstræning anses som ligeværdige dele i udviklingen af det hele menneske.
Der er tilknyttet personale fra klokken 13 til 21 samt mulighed for at tilkalde hjælp hele døgnet.

Alice Andersen

Alice Andersen

Forstander

Har du spørgsmål så kontakt mig for nærmere information.

alice@elmelund-jbf.dk

PDF-downloadikon