Østerbakken

Botræning på Østerbakken

Et helhedsorienteret tilbud i et overskueligt og trygt opgangsfællesskab for unge med autisme.
Her er struktur, forudsigelighed og visuelle redskaber nogle af de bærende elementer.

Østerbakken er Elmelunds tilbud for unge med autismespektrumforstyrrelse. Der er tale om et mindre opgangsfællesskab, hvor eleven bor i egen lejlighed og derudover er der en fælleslejlighed.

Målgruppen
Unge voksne med en kombination af autismespektrumforstyrrelse og nedsatte kognitive evner.
I tilbuddet arbejdes der med en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i afklaring/dagbeskæftigelse
og på at leve ”det gode liv”, som tilpasses den enkeltes ønsker og forudsætninger.

Botræning
På Østerbakken arbejder vi målrettet på at skabe en struktureret døgnrytme i et trygt og roligt miljø og ud fra en forudsigelig og visuel tilgang.

Afklaring/beskæftigelse
For at bo på Østerbakken skal den unge forpligte sig på at være aktiv deltagende omkring sin egen afklaring, arbejdsmæssigt, såvel som bomæssigt og socialt.

Den unge har bl.a. mulighed for at blive tilknyttet et af Elmelunds beskæftigelsestilbud under Thy Naturkraft. Det kan være efter enten Beskæftigelsesindsatsloven, STU-loven eller Serviceloven.

Det er vores erfaring, at arbejdet med netop denne gruppe ofte kræver en længerevarende indsats.

Socialt
Unge med autisme har i særlig grad behov for træning i at kunne være i sociale fællesskaber og at aflæse og
forstå andres signaler og hensigter. På Østerbakken tilbydes denne træning i et overskueligt miljø og primært blandt andre med lignende udfordringer.

Forstyrrelse indenfor autismespektret er kendetegnet ved en forsinket eller anderledes udvikling indenfor områderne: Socialt samspil, kommunikation, forestillingsevne, adfærd og interesser.

Mere information om autistforløb:
Tjek www.elmelund-jbf.dk eller skriv til elmelund@mail.tele.dk eller ring på 9791 2423.

Alice Andersen

Alice Andersen

Forstander

Har du spørgsmål så kontakt mig for nærmere information.

alice@elmelund-jbf.dk