Thy STU

Der knokles

Her uddanner vi de unge efter individuelle planer

Thy STU er et helhedsorienteret uddannelsestilbud fra Elmelund til unge med særlige behov.

Uddannelsen er 3-årig og henvender sig til gruppen af sentudviklede unge, der ikke er i stand til at gennemføre et ordinært uddannelsestilbud, selv med socialpædagogisk støtte.
Efter ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov” henvises til § 1, hvori målgruppen præciseres.

Formålet med uddannelsen er at give den unge personlige, sociale og faglige kompetencer til et selvstændigt og aktivt liv. Gennem forløbet søges følgende 3 delmål afklaret:

•    Støttebehov
•    Erhvervsevne
•    Fremtidsmuligheder

I ovennævnte lov henvises til § 4 og § 5, hvor indholdsdelen beskrives.

Uddannelsens opbygning
Elmelund tilbyder et helhedsorienteret forløb opbygget med en introduktionsperiode på 12 uger, bl.a. indeholdende udarbejdelse af en uddannelsesplan i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU), eleven og evt. elevens forældre.

Det videre uddannelsesforløb vil helt individuelt blive tilrettelagt efter elevens uddannelsplan, men med base hos Elmelund og det personale, som eleven har kendt fra begyndelsen af forløbet.

Uddannelsesforløbet, som består af ovenstående elementer, er efter introduktionsperioden bygget op af en vekslen mellem intern og ekstern undervisning.

Introduktionsforløb
Det 12 ugers introduktionsforløb sigter mod at gøre den unge tryg, hjemmevant og fortrolig med:

•    Dagligdagen i skolen
•    Social træning med henblik på styrkelse af sociale færdigheder
•    Introduktion til erhverv/skoleforløb

Efter introduktionsforløbet begynder den egentlige differentiering af undervisningen i forhold til den enkeltes kompetencer og forventninger.

Intern undervisning
Vi tilbyder følgende fag inden for den interne undervisningsdel, som varetages af det faste personale:

•    Borgerundervisning/samfundsfag/”Kend din by”
•    Social træning
•    Rengøring/madlavning
•    Kost/motion
•    Udflugter/rejser
•    Valgfag

Ekstern undervisning
I den eksterne undervisning tilbydes undervisning, som foregår som arbejdspraktik med en tæt kontakt til praktikstedet. Der søges relevante praktikker til den enkelte elev.
Elmelunds jobkonsulent støtter den unge i opstarten, og der er en tæt kontakt gennem hele forløbet.
Desuden tilbydes undervisning på skoler og institutioner af relevant karakter for den enkelte elev.

Efter endt uddannelse udarbejdes et kompetencepapir, som beskriver forløbet og de erhvervede færdigheder.

Alice Andersen

Alice Andersen

Forstander

Har du spørgsmål så kontakt mig for nærmere information.

alice@elmelund-jbf.dk

PDF-downloadikon