Toppen

Her skaber vi netværk for unge i egne boliger

Et tilbud om netværk i et hyggeligt fællesskab for unge, der bor i egne boliger.

Toppen er et samlingssted, der tilbyder de unge fællesskab og mulighed for at skabe et netværk med andre ligestillede. På Toppen modtager de unge botræning og bostøtte, herunder også socialtræning.

Udflugter og rejser
Toppen har åbent flere gange om ugen, hvor de unge kan spise sammen og deltage i forskellige aktiviteter, udfluger og rejser. De unge på Toppen er indskrevet på forskellige måder, alle efter servicelovens §85.

Eksterne elever
Efter afsluttet forløb inde på Elmelund, flytter de unge i egen bolig. Det kan være i et af vore opgangsfællesskaber eller i en ungdomsbolig. Disse elever får fuld botræning i egen bolig. Deres fritidstræning og personlige udvikling styrkes gennem tilknytning til Toppen, hvor de deltager i fællesspisning og Toppens øvrige aktiviteter.

Timebaserede indskrivninger
Unge, der tilhører Elmelunds målgruppe, og som vurderes at kunne klare sig i egen bolig med støtte, indskrives efter aftale med den unges sagsbehandler. Disse unge deltager i Toppens aktiviteter efter deres egen individuelle plan.

Alice Andersen

Alice Andersen

Forstander

Har du spørgsmål så kontakt mig for nærmere information.

alice@elmelund-jbf.dk

PDF-downloadikon