Om de unge

Eleverne på Elmelund er sentudviklede unge på 18 – 25 år.
De har typisk gået i en specialklasse gennem mange år, og mange har haft ophold på en specialefterskole i et par år. Generelt er deres forsørgelse kontanthjælp.

At være sentudviklet kan bl.a. medføre indlæringsvanskeligheder. De kan f.eks. være boligt svage eller have mindre nedsatte funktionsevner. Det kan f.eks. være problemer med:

hukommelse og indlæring
koncentration og opmærksomhed
sproglig funktion, vidensopbygning
begrebsdannelse og logisk/abstrakt tænkning
overblik
arbejdstempo

Nogle elever har udover det at være sentudviklet også andre problematikker. Det kan f.eks. være ADHD, depression eller angst. Disse unge kan lide af:

opmærksomhedsforstyrrelse
konstant rastløshed
humørsvingninger
stressoverfølsomhed
manglende evne til at organisere
impulsivitet

Fælles for alle Elmelunds elever er, at det er vigtigt at dagligdagen er struktureret,  forudsigelig og overskuelig. Derudover er det vigtigt at den unge har en fast mentor/ kontaktperson på virksomheden, så den unge ved hvor han/hun skal henvende sig hvis noget er svært eller opgaven er løst, og man er klar til næste skridt.

Fælles værdier

Næstekærlighed er også omsorg. Vi ser det enkelte menneske som unikt og uendeligt værdifuldt.

Fællesskab har værdi for os, fordi vi tror på, at det er i relationen og i mødet med hinanden, at vi får styrken til - og muligheden for - at udfolde os og vokse som individer.

Udvikling betyder for os, at vi er ambitiøse, resultatorienterede og initiativrige i vores daglige arbejde. Succes er, når vi opfylder de mål vi har sat os.

Anerkendelse vil sige, at vi er lyttende, opmærksomme og interesserede i hinanden. Vi møder hinanden med åbenhed og nærvær.