Værdier

Næstekærlighed
Næstekærlighed betyder, at vi ser det enkelte menneske som unikt og uendeligt værdifuldt. Næstekærlighed er udtryk for omsorg for det andet menneske og afspejler sig i, at vi møder hinanden med respekt, interesse og empati.

Næstekærlighed skal bidrage til at skabe et levende, rummeligt – og glædesfyldt – fællesskab, hvor vi som ligeværdige mennesker giver noget af os selv, tager imod hinanden og bidrager til at opbygge nærværende og livgivende relationer.

Vi vil – uselvisk og tålmodigt – støtte den unge i at udfolde sit potentiale bedst muligt, hjælpe ham eller hende med få fodfæste og få øje på nye muligheder.
Vi vil således værne om tilliden i relationen, da den er forudsætningen for, at mennesker kan trives og folde sig ud.

Fællesskab
For os er fællesskab er en værdi, fordi vi tror på, at det er i relationen og i mødet med hinanden, at vi får styrken til  – og muligheden for  – at udfolde os og vokse som mennesker.

Formålet med fællesskabet er at opbygge tillidsfulde relationer og herunder skabe de bedste betingelser for udvikling, selvindsigt og trivsel. Et udviklende og trygt fællesskab hviler
på tillid, og således vil vi værne om tilliden – og bidrage til at genopbygge den, når den mistes.

Vi vil møde den unge med tålmodighed, empati og tolerance og lægge vægt på at skabe et forpligtende – men fordomsfrit og rummeligt – fællesskab, hvor den enkelte bliver set og hørt. Fællesskabet skal være en tryg ramme for den unges dannelse og socialisering.

Udvikling
Udvikling betyder for os, at vi er ambitiøse, resultatorienterede og initiativrige i vores daglige arbejde. For os hænger oplevelsen af succes sammen med, at vi sætter os nogle mål – og når dem.

Udvikling handler om at være åben for forandring og have mod til at tænke nyt og kreativt – og udfordre ‘plejer’. Udvikling er en forudsætning for at skabe læring og bevægelse og et vigtigt led i at fastholde og styrke vores faglighed.

Vi har mod på at åbne nye døre – det bidrager til at skærpe vores opmærksomhed og
initiativ. Udvikling hviler på selvindsigt – faglig udvikling og personlig udvikling skal følges ad. Vi er opmærksomme på, at al udvikling og forandring skal tilpasses den unge og dermed være forankret i en tillidsfuld og tryg relation.

Anerkendelse
Anerkendelse vil sige, at vi er lyttende, opmærksomme og interesserede i hinanden.
Vi tror på, at hvert menneske er unikt og har sin særlige forståelse af verden. Således skal anerkendelsen komme til udtryk ved at vi søger dialogen med hinanden – at vi møder hinanden med åbenhed og nærvær.

Anerkendelse forudsætter en spørgende tilgang til det andet menneske. Vi kan ikke vide, men kun spørge til, hvad ‘det gode liv’ er for den anden.

Anerkendelse skal sikre trivsel i fællesskabet og sikre, at den enkelte bliver set og hørt og dermed bidrage til at få den enkeltes potentiale til at udfolde sig.
Vi vil med anerkendelse styrke og værne om den gode relation og ad den vej skabe overskud, nærhed og tillid i fællesskabet.