Til Fagfolk

Vi har et godt samarbejde med de kommunale sagsbehandlere og UU-vejledere. Desuden sikrer vi vores arbejde via professionelle – herunder VISO, der er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen.
Desuden sikrer vi, at vi også kan støtte socialrådgivere og UU-vejledere i deres arbejde med at udarbejde fx handleplaner for den enkelte unge.