Efter Elmelund

Udslusning

Efter endt ophold overgår den unge i henhold til vores samarbejdsaftale med kommunerne til et obligatorisk udslusningsforløb på mindst seks måneder.

I denne periode får den unge hjælp til etableringen i egen bolig, fortsat fuld tilknytning til Elmelunds sociale del og fritidsdelen samt fuld støtte på arbejdspladsen.

Støtten trappes gradvist ned med henblik på, at den unge selv får overblik over situationen og bliver i stand til at klare sig i egen bolig ofte efterfulgt af et efterværnstilbud.

 

Efterværnstilbud

Efter endt ophold og udslusningstilbud er der en stor del af vore unge, der mangler en støtteordning / hjemmevejledningsordning.

Vores efterværnstilbud er meget fleksibelt og tilrettelagt individuelt, så der kun ydes støtte og fastholdelse af det tillærte i det omfang og på det niveau, det er nødvendigt.

En meget vigtig del af efterværnstilbudet er de tilbud om sociale begivenheder, oplevelser og mulighed for at deltage i en madklub.

Det største problem, når de unge flytter i egen bolig, er ofte ensomheden og et manglende socialt netværk.