Thy Skovservice, aktivitets- og samværstilbud

Med base i Maskinhuset i Tved, der ligger i Nationalpark Thy – har Elmelund etableret et nyt udendørs forløb.

Thy Skovservice henvender sig til sent udviklede unge på minimum 18 år, som er  tilkendt førtidspension.

Thy Skovservice er et tilbud om beskyttet beskæftigelse tilrettelagt efter §104 i lov om Social Service.

Succes og mening med livet
Målet med Thy Skovservice er at den enkelte borger kan få et aktivt liv. Et liv med en dagligdag, der er værdig, succesfuld og aktiv.

Den enkelte får nogle opgaver, der passer til ham eller hende og som giver mening.

Thy Skovservice foregår i beskyttende rammer, hvor der tages hensyn til, hvad den enkelte kan.

Respekt og anerkendelse er nøgleord i Elmelunds tilbud.

Opgaver, der er til at forstå

I en nationalpark er der altid konkrete opgaver at løse. Det kan være:

•    Slå græs

•    Beskære træer og buske

•    Naturpleje

•    Rydde ved beskæring og fældning

•    Reparationer af bygninger

•    Vedligehold af hegn og shelters

•    Save brænde og stable det

•    og meget meget mere.

Bevægelse og motion
Netop naturen og skovens alsidige opgaver gør det muligt at tilrettelægge opgaverne så de passer til de ressourcer og kompetencer, den enkelte har.

Alt foregår ude i den friske luft, der sammen med naturoplevelser, bevægelse og motion er godt for alle.

Bare det at føle sig fysisk træt hver dag, kan give bedre søvn og dermed mere overskud i hverdagen.

Åbningstiden er fra klokken 8 til 14 mandag til fredag. Elmelund sørger for transporten fra Thisted til Nationalparken, hvor Såruphus ligger.

Har du spørgsmål, kontakt os på:

elmelund@mail.tele.dk

eller ring: 97 91  24 23

Download vores løsblad om Thy Skovservice, klik her.