STU Uddannelse

Den 3-årige STU-uddannelse på Elmelund, Thy STU, er henvendt til sent udviklede unge fra 16 til 25 år, der ikke har mulighed for at tage en anden ungdomsuddannelse.

Målet er at hjælpe den unge med at udvikle kompetencer til at leve et selvstændigt og aktivt liv.

Under uddannelsen afdækker vi støttebehov, erhvervs- og fremtidsmuligheder. Både hvad angår bolig, arbejde og fritid.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes ønsker, interesser og evner.

Uddannelsen består også af en almendannende del, der retter sig mod den unges faglige og personlige udvikling.

Thy STU har en almen linje og en skovmedhjælperlinje.

Hver elev sin uddannelse
De første 12 uger af Thy STU er et introforløb. Derefter sætter vi os sammen med UU-vejlederen og udarbejder en individuel plan for den enkelte elev.

Skolefag og valgfag
Selve Thy STU varer tre år og er delt i tre:

Første år er et grundforløb, hvor hovedvægten er lagt på den unge selv.

Andet år ligger vægten på samspillet mellem den unge og omgivelserne.

Tredje år handler uddannelsen om den unge og fremtiden.

Ud over almindelige skolefag undervises i borgerundervisning, samfundsfag, kend din by, social træning, personlig hygiejne, rengøring, indkøb, madlavning, kost og motion.

Der er også valgfag: for eksempel kreative fag, mobilbrug, motor eller et kærestekursus.

Har du valgt skovhjælperlinjen er der græsslåning, beskæring af træer og buske og naturpleje i Nationalpark Thy på skemaet.

De fleste elever bor på Elmelund under uddannelsen.

Kompetencebevis

I alle tre år er der praktikforløb. Det er med til at afklare den unges muligheder og evner i forhold til arbejdsmarkedet.

Elmelund samarbejder med skoler og institutioner for at skabe det helt rigtige forløb for hver enkelt.

Når man slutter på Thy STU, skriver vi et kompetencebevis. Det er en beskrivelse af de opnåede kompetencer, og en vurdering af, hvordan den unge har opfyldt sine mål for uddannelsen.

Har du spørgsmål, kontakt os på:

elmelund@mail.tele.dk
eller ring: 97 91  24 23

Download vores løsblad om STU uddannelsen, klik her.