Takster

Prisoversigt pr. 1. januar 2019

Jobtræning (iht. kapitel 10 i LAB-loven): Fase 1: første måned kr. 16.959,- herefter kr. 14.459,-

Fase 2/mentorstøtte: pr. time kr. 250,-

Botræning (iht. §85 i Serviceloven) kr. 411,- pr. time

Udslusning forhandles ved udflytning

Bostøttetimer (iht. §85 i Serviceloven): kr. 411,- pr. time

Specialaftaler afregnes med kr. 411,- pr. time

STU

Introforløb: kr. 19.890,- pr. måned i tre måneder, derefter kr. 15.295,- pr. måned

Bostøtte til STU: kr. 411,- pr. time (minimum indskrivning: 12 timer pr. uge)

Såfremt der opstår behov for økonomisk dækning af arbejdsrelaterede ekstraudgifter, som f.eks. arbejdstøj og sikkerhedsudstyr, søges dette særskilt.

Aktivitets- og samværstilbud – Thy Skovservice  (iht. Servicelovens §104) kr. 12.269,- pr. måned