Der er gang i at bore huller
Thy Naturkraft

 

Virkelyst

Med Thy Skovservice tilbyder Thy Naturkraft tre linjer; Skovlinjen, Servicelinjen og Pedellinjen, for unge med særlige behov, som ønsker at være en del af arbejdsmarkedet.

Skovlinjen
På skovlinjen arbejder og opholder de unge sig i skoven. Udgangspunktet er Naturstyrelsens bygninger med værksted og opholdsrum i Tved Klitplantage i Nationalpark Thy. Her arbejdes med sankning, naturpleje og vedligeholdelsesopgaver.

Pedellinjen
På pedellinjen arbejder de unge med alle pedelfunktioner i Elmelunds faciliteter. Linjen har base på Virkelyst, hvor vi råder over gode værkstedsfaciliteter.

Servicelinjen
Servicelinjen hører også til på Virkelyst. I sommerhalvåret sankes bær og svampe mv. i Nationalpark Thy. Produkterne forarbejdes i vores grovkøkken og sælges til lokale fødevarevirksomheder. Holdet står også for madlavning, bagning og mødeforplejning på Elmelund og der produceres paller og brugskunst i værkstederne til videresalg.
Der er også tid til rengøring og havearbejde.

Begribelige arbejdsopgaver
De unge bliver mødt med begribelige arbejdsopgaver og medbestemmelse i forbindelse med planlægningen og løsningen af opgaverne. Thy Skovservice kvalificerer de unge til at tage initiativ og arbejde selvstændigt i et kollegialt fællesskab. Frisk luft og motion er herlige sidegevinster.
Arbejdstiden er kl. 8 – 14 mandag til torsdag og fredag fra kl. 8 – 12.
Der er mulighed for individuel arbejdstilrettelæggelse. Arbejdet i Thy Skovservice er ulønnet.

Alice Andersen

Alice Andersen

Forstander

Har du spørgsmål så kontakt mig for nærmere information.

alice@elmelund-jbf.dk