Thy Skovservice, aktivitets- og samværstilbud

Midt i Nationalpark Thy, med base i Maskinhuset i Tved, har vi skabt et udendørs forløb for sent udviklede unge på minimum 18 år, som er tilkendt førtidspension.

Vi kalder det Thy Skovservice.

Her handler det om succes og om at skabe mening med livet. Vi har skabt rammerne for, at den enkelte borger kan få et aktivt liv med en dagligdag, der både er værdig og succesfuld.

To medarbejdere hos Thy Skovservice

 Opgaver er er til at forstå

Hos Thy Skovservice respekterer og anerkender vi de unge mennesker for det, de kan. Vi sikrer, at alle oplever at få opgaver, som giver mening og hvor vi tager hensyn til, hvad vores unge mennesker kan – og ikke mindst kan opleve succes med.

Det meste foregår under åben himmel. I naturen, med vestenvind i håret, blandt træer og planter og med jord under neglene

   Opgaver kan for eksempel være:

  •  Slå græs
  •  Beskære træer og buske
  •  Naturpleje
  •  Rydde ved beskæring og fældning
  •  Reparationer af bygninger
  •  Vedligehold af hegn og shelters
  •  Save brænde og stable det
  •  og meget meget mere.

  Praktisk information

  Thy Skovservice er et tilbud om beskyttet beskæftigelse tilrettelagt efter §104 i lov om Social Service. 

  Åbningstiden er fra klokken 8 til 14 mandag til fredag.

  Elmelund sørger for transporten fra Thisted til Nationalparken.

  Har du spørgsmål?

  Kontakt os på

  info@elmelund-jbf.dk

  eller ring: 97 91  24 23

   Følg os her

  Download
  download  Løsblad om aktivitet og samvær 

  Priser

  Ydelsekatalog

  Thy Skovservice bygninger
  En medarbejder saver i brænde hos Thy Skovservice
  Medarbejder hos Elmelund
  En kvinde samler hyben hos Thy Skovservice
  Aktivitets- og samværstilbud hos Elmelund
  To medarbejdere hos Thy Skovservice

  blade
  Bevægelse og motion

  Netop i naturen og med skovens alsidige opgaver kan vi tilrettelægge hverdagen, så den passer til de ressourcer og kompetencer, de unge mennesker har. Alt foregår i den friske luft, og det sammen med naturoplevelser, bevægelse og motion er gode rammer for en god hverdag. Bare det at føle sig fysisk træt hver dag er rigtig godt for søvnen og kan give mere overskud i hverdagen.

  Praktisk information

  Thy Skovservice er et tilbud om beskyttet beskæftigelse tilrettelagt efter §104 i lov om Social Service.

  Åbningstiden er fra klokken 8 til 14 mandag til fredag.
  Elmelund sørger for transporten fra Thisted til Nationalparken.

  blade
  Har du spørgsmål

  Kontakt os på

  elmelund@mail.tele.dk
  eller ring: 97 91 24 23