Om Elmelund

Elmelund er en selvejende institution under Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

Jysk Børneforsorg er en non-profit organisation, som arbejder for at sikre gode levevilkår for udsatte og sårbare unge, voksne og familier. Foreningen har tilknyttet mere end 200 forskellige sociale indsatser, hvor de selvejende institutioner er en bærende del.

Hos Elmelund tror vi på, at alle mennesker har en plads i livet. At vi alle er lige meget værd, og at vi skal tilbydes de bedst mulige rammer for at få lov til at blomstre og få mest muligt ud af tilværelsen. 

På Elmelund oplever unge mennesker at lykkes

Vi arbejder med sentudviklede unge inden for rammerne af det, loven giver plads til. Bostøtte, botræning, erhvervsafklaring, særligt tilrettelagte uddannelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud. Inden for alle disse pædagogiske termer er der dog meget mere for os på spil.

Det handler om at skabe mening. De unge mennesker, der er tilknyttet Elmelund skal opleve at lykkes. Derfor arbejder vi hver dag for at skabe de rette rammer og give støtte, så de unge hver især får lov at udvikle sig og få mere mening ind i livet. Når én af de unge oplever at kunne varetage en praktikplads i et supermarked, når de oplever at være i stand til at lave et måltid mad selv, når de kan bygge en bænk! Det kan være ting, som mange af os tager for givet, men for de unge mennesker er det store ting, som kan give dem en anden opfattelse af, hvad de faktisk er i stand til og hvad livet kan tilbyde dem.

Har du spørgsmål?

kontakt os på:

info@elmelund-jbf.dk

eller ring: 97 91 24 23

 Følg os her

Download
download  Løsblad om aostøtte og botræning

Priser:

Ydelseskatalog

Vores medarbejdere

Vores medarbejdere er Elmelunds DNA. Her møder du mennesker med vidt forskellige baggrunde, som arbejder for at skabe mening og små sejre hos de unge mennesker

Hos Elmelund lever vi vores værdier – hver dag.
De er kernen af vores måde at arbejde med de unge mennesker på.

blade
Næstkærlighed

blade
Fællesskab

blade
Udvikling

blade
Anerkendelse

Elmelunds målgruppe

Borgere med varige kognitive og mentale handicap, kombineret med fx autisme, ADHD, angst, OCD m.fl.

Der er tale om borgere, som er i stand til at deltage i en eller anden form for arbejds- eller uddannelsesfællesskab.

De unge
Vi skaber dagligdagen for de unge mennesker, der typisk har gået i en specialklasse gennem mange år, og hvor mange har haft ophold på en specialefterskole i et par år. De fleste modtager uddannelsesstøtte. Alle de unge har en fast mentor/kontaktperson, så de ved, hvor de skal henvende sig, hvis noget er svært – eller hvis de er klar til at tage næste skridt
kontakt os på:

elmelund@mail.tele.dk

eller ring: 97 91 24 23

 Følg os her

Priser:

Ydelseskatalog

blade
Hvad vil det sige at være sentudviklet

Vores elevgruppe udgøres af unge mennesker, der på den ene eller anden måde har indlæringsvanskeligheder. Det kan være, de er bogligt svage eller har mindre nedsatte funktionsevner.

Hos Elmelund arbejder vi hver dag for at skabe succesoplevelser for sentudviklede unge, der måske har problemer med:

 • hukommelse og indlæring
 • koncentration og opmærksomhed
 • sproglig funktion, vidensopbygning
 • begrebsdannelse og logisk/abstrakt tænkning
 • overblik
 • arbejdstempo

blade
ADHD, autisme, depression eller angst

Nogle af vores elever kan bakse med andre ting i livet udover at være sentudviklet. Det kan for eksempel være ADHD, autisme, depression eller angst. Disse unge kan lide af:

 • opmærksomhedsforstyrrelse
 • gennemgribende udviklingsforstyrrelser
 • konstant rastløshed
 • humørsvingninger
 • stressoverfølsomhed
 • manglende evne til at organisere
 • impulsivitet

 

Hænger ud på terassen
Sammen I køkkenet
Gulvet bliver støvsuget