Bostøtte og botræning

For de unge mennesker, der er tilknyttet Elmelund, er det ikke en selvfølge, at de kan overskue livet og dagligdagen. Vi tilbyder bostøtte og botræning i henhold til servicelovens §85

En pædagog og en elev laver mad sammen hos Elmelund

 Vi går efter de små sejre

 At lave et måltid mad, rede sin seng, komme i bad hver dag og afsted til fritidsaktiviteter kræver træning, hjælp og støtte, når man er et sentudviklet ungt menneske med fx hukommelsesproblemer eller koncentrationsbesvær.

  Ligesom alle andre tilbud hos Elmelund går vi efter de små oplevelser af succes. De unge mennesker oplever at lykkes og erfarer, at de kan finde ud af noget. Det er de små sejre hver dag, der er målet med det arbejde, vi laver, når det kommer til botræning og bostøtte.

  Praktisk information

  Botræning og bostøtte ydes i henhold til Servicelovens § 85

  Har du spørgsmål?

  kontakt os på:

  elmelund@mail.tele.dk

  eller ring: 97 91 24 23

   

  Botræning

  Botræning hos Elmelund handler om at udbrede de unge menneskers talenter – i forhold til at bo selv og overskue sit eget liv. Der er masser af potentiale hos den enkelte, og vi medarbejdere hos Elmelund oplever hver dag glæden ved, at de med støtte og træning udfolder sig inden for rammerne af det, de kan – og det de kan lære.

  Botræning kan fx indebære:

  blade
  Praktiske ting som tøjvask og madlavning

  blade
  Struktur og vaner omkring økonomi og personlig hygiejne

  blade
  Gode relationer i forhold til fritidsliv og socialt samvær

  blade
  Især det sociale samvær vægter vi højt

  At have gode relationer og kvalitet i sit fritidsliv er afgørende for et godt hverdagsliv – ja og i livet i det hele taget.

  Hos Elmelund tilrettelægger vi botræningen efter, hvor meget vi oplever, der er at lære og hente hos den enkelte. Når botræningen afsluttes er både vi afklarede i forhold til, om de unge mennesker kan bo selv, skal visiteres til et bofællesskab eller har behov for konkret bostøtte, hvor der er voksne, uddannede mennesker omkring dem i dagligdagen, som giver tryghed og støtte.

  Bostøtte

  Bostøtte hos Elmelund handler om, at hjælpe de unge mennesker til at holde fast i alt det, de har lært og kan i relation til at bo og leve selv. Her kommer vi ud til de unge mennesker i deres hjem og giver støtte ud fra en vurdering af, hvad der er behov for. Vi kender de unge rigtig godt og ved, hvor de kan opleve udfordringer i hverdagslivet – det er her vi går ind og hjælper dem med at holde fast i de gode oplevelser, de allerede har opbygget omkring dagligdagen. Vi giver en pædagogisk støtte, der er skræddersyet efter, hvad den enkelte har brug for.

  Bostøtten ydes i henhold til Servicelovens § 85.

  blade
  Afdelinger

  Nørrealle. Midlertidigt botilbud hos Elmelund

   Nørrealle

  Et midlertidigt botilbud til unge. Her er morgenvækning og pædagogisk personale fra kl. 13-21 og mulighed for at tilkalde hjælp hele døgnet. Her træner vi at overskue hverdagslivet og får gode oplevelser og relationer med hinanden. Mens de unge bor her skal de have et dagtilbud og bliver ofte også afklaret i forhold til arbejde og praktik.

  Nørrealle. Midlertidigt botilbud hos Elmelund

   Bakken

  Et længerevarende botilbud, hvor vores pædagogiske personale er tilknyttet fra kl. 7-21, med mulighed for at tilkalde hjælp hele døgnet. Bakken er for de unge, der ikke kan klare sig selv i egen bolig, og som er afhængige af, at der er gode rammer og mennesker omkring dem. De unge, der bor på Bakken skal deltage i arbejdslivet i form af beskyttet beskæftigelse eller et skånejob.

  Kvisten er et midlertidigt botilbud til unge hos Elmelund

   Kvisten

  Et midlertidigt botilbud til unge, der er i gang med en STU-uddannelse. Her er morgenvækning og pædagogisk personale fra kl. 13-21 og mulighed for at tilkalde hjælp hele døgnet. Her træner vi at overskue hverdagslivet og får gode oplevelser og relationer med hinanden. Mens de unge bor her skal de have et dagtilbud og bliver ofte også afklaret i forhold til arbejde og praktik.