Værdier

Hos Elmelund lever vi vores værdier – hver dag. Det gør vi i vores omgang med de unge mennesker, i de successer, vi hjælper dem med at skabe, i den måde vi går til dem på. Værdierne er noget, vi taler om. De er ikke bare pænt skrevet ned på papir, de er vores daglige rettesnore for vores måde at gøre tingene på.

blade
Næstekærlighed

For os betyder næstekærlighed, at vi ser det enkelte menneske som unikt og uendeligt værdifuldt. Det er et udtryk for omsorg for det andet menneske og afspejler, at vi møder hinanden med respekt interesse og empati.

At være næstekærlige er vores udgangspunkt for at skabe levende, rummelige og glædesfylde fællesskaber, hvor vi som ligeværdige mennesker giver noget af os selv, tager imod hinanden og bidrager til at opbygge nærværende og livgivende relationer.

Hver dag vil vi – uselvisk og tålmodigt – støtte de unge mennesker i at udfolde deres potentiale bedst muligt og hjælpe dem med få fodfæste og øjne nye muligheder. Det gør vi ved at værne om tilliden i relationen – den er nemlig forudsætningen for, at vores unge mennesker kan trives og folde sig ud.

blade
 Anerkendelse

Anerkendelse vil sige, at vi er lyttende, opmærksomme og interesserede i hinanden.

Vi tror på, at hvert menneske er unikt og har sin særlige forståelse af verden – og derfor kommer anerkendelsen til udtryk, når vi søger dialogen og møder hinanden med åbenhed og nærvær. At være anderkendende betyder, at vi har en spørgende tilgang til andre mennesker. Vi kan ikke vide, men kun spørge til, hvad ’det gode liv’ er for den anden.

Den daglige anerkendelse er med til at skabe trivsel i fællesskabet og sikrer, at den enkelte bliver set og hørt. På den måde bidrager vi til at få det enkeltes potentiale til at udfolde sig.
Vi vil med anerkendelse styrke og værne om den gode relation og ad den vej skabe overskud, nærhed og tillid i fællesskabet.

blade
Udvikling

Udvikling betyder for os, at vi er ambitiøse, resultatorienterede og initiativrige i vores daglige arbejde. For os hænger oplevelsen af succes sammen med, at vi sætter os nogle mål – og når dem.

Udvikling handler om at være åben for forandring og have mod til at tænke nyt og kreativt – og udfordre ‘plejer’. Der skal udvikling til for at skabe læring og bevægelse. Dette er et vigtigt led i at fastholde og styrke vores faglighed.

Vi har mod på at åbne nye døre. Det skærper vores opmærksomhed og initiativ. Udvikling hviler på selvindsigt – så hos os arbejder vi for at faglig udvikling og personlig udvikling følges ad. Udvikling sker først, når den er forankret i en tillidsfuld og tryg relation, og derfor arbejder vi hver dag for, at al udvikling og forandring tilpasses den unge.

blade
Fællesskab

Hos Elmelund er fællesskab en værdi, fordi vi tror på, at det er i relationen og i mødet med hinanden, at vi får styrken til  – og muligheden for  – at udfolde os og vokse som mennesker.

Formålet med fællesskabet er at opbygge tillidsfulde relationer og herunder skabe de bedste betingelser for udvikling, selvindsigt og trivsel. Et udviklende og trygt fællesskab hviler på tillid, så den værner vi om – og bidrager til at genopbygge den, når den mistes.

Vi møder de unge med tålmodighed, empati og tolerance og lægger vægt på at skabe et forpligtende – men fordomsfrit og rummeligt – fællesskab, hvor den enkelte bliver set og hørt. Fællesskabet skal hos Elmelund være en tryg ramme for de unge menneskers dannelse og socialisering.