Erhvervsafklaring

Hos Elmelund arbejder vi for at skabe succeser i det små – også i relation til arbejde. At få gode oplevelser og mærke, at man dur til noget, fx i en tryg praktikperiode eller et rammesat fleksjob, kan gøre en verden til forskel. 

Mange unge mennesker, der i en periode har deres dagligdag hos os, har svært ved at få en vej ind på arbejdsmarkedet. Fælles for dem alle er at varetagelse af et arbejde på ordinære vilkår, er noget nær en umulighed. 

Vi tilbyder derfor erhvervsafklaring som et helhedsorienteret tilbud til de unge med særlige behov. Her får de træning i trygge rammer i at begå sig på arbejdsmarkedet. Vi afklarer deres sociale, personlige og arbejdsmæssige muligheder, så de står afklaret, med mod på livet og med stærke oplevelser af, at de også kan bidrage.

Har du spørgsmål?

Kontakt os på

info@elmelund-jbf.dk

eller ring: 97 91  24 23

 Følg os her

Download
download  Løsblad om erhvervsafklaring

 

Priser

Ydelsekatalog

blade

Fokus, forståelse og forventninger

Gennem hele Elmelunds erhvervsafklaring øver vi den unge i at opnå selverkendelse i forhold til egne evner. Det gælder både fagligt og socialt. Vi holder fokus på den unges personlige udvikling, forståelse af egen situation og forventninger til fremtiden.

For at nå det bedst mulige resultat er personalet på Elmelund tværfagligt sammensat. Der er ansat pædagoger, lærere, SOSU assistenter og håndværkere.

Vores erhvervsafklaring er inddelt i 3 faser:

Fase 1 

I den første fase er den unge i et internt forløb på Elmelund. Her arbejder vi med at give den unge en grundlæggende forståelse af, hvad det indebærer at have et arbejde. Det er helt konkrete ting som at møde til tiden, huske madpakken, være soigneret og øve de sociale spilleregler på en arbejdsplads. Målet med den første fase er at gøre den unge parat til en praktikplads – både fagligt, personligt og socialt. Vi vurderer den unges evner i forhold til praktiske færdigheder, selvstændighed, ansvar og overblik, og på den baggrund finder vi det helt ideelle praktiksted.

Fase 2 

I den anden fase samarbejder vi med en lang række lokale virksomheder. Her får de unge mulighed for at træne et helt regulært arbejde gennem et trygt praktikophold med fokus på succeser, hvor vi samtidig har fokus på at have de rette forventninger til de unge mennesker.

Vi starter blidt op og supplerer med fast støtte fra Elmelund. Vi er hele tiden i tæt kontakt med virksomheden og den unge for at sikre, at den unges trivsel er i fokus. Vi arbejder desuden i tre små etaper, hvor vi gradvist øger timetallet i praktikken. På den måde sikrer vi en god start.

 Fase 3  

Den tredje fase er indledningen til en ansættelse. Her laver vi for eksempel særlige aftaler om mentorstøtte på baggrund af behovet hos den unge og virksomheden. Elmelund kan geninddrages, hvis der skal løses særlige problemer, og den unge kan også vende tilbage til FASE 2 kortvarigt.

Har du spørgsmål?

kontakt os på:

elmelund@mail.tele.dk
eller ring: 97 91 24 23

Thy Naturkraft

Under Elmelund finder du også Thy Naturkraft, hvor vi løfter pædagogiske opgaver inden for, erhvervsafklaring, jobtræning, aktivitets- og samværstilbud og STU-forløb.