Satellitten

Et tilbud til unge under 18 år med fokus på den gode start på voksenlivet 

Satellitten er Elmelunds midlertidige tilbud til unge under 18 år, der af forskellige årsager ikke kan bo hos sine forældre og har svært ved at passe ind i et skoletilbud eller anden form for beskæftigelse. Det kan være sentudviklede unge med udfordringer eller diagnoser som autisme, ADHD, ADD, udviklingsforstyrrelser og andre psykiske udfordringer. Fælles for dem er, at de er i stand til at deltage i en eller anden form for arbejds- eller uddannelsesfællesskab.

Hvis du vil læse mere, klik her