Satellitten

Et tilbud til unge under 18 år med fokus på den gode start på voksenlivet  Satellitten er Elmelunds midlertidige tilbud til unge under 18 år, der af forskellige årsager ikke kan bo hos sine forældre og har svært ved at passe ind i et skoletilbud eller anden form...